top of page

Thực đơn món ăn chung tại Xu Restaurant bao gồm cả món ăn Việt Nam hiện đại và truyền thống được yêu thích.

 

Mặc dù ý tưởng cập nhật và hiện đại hóa ẩm thực truyền thống và đích thực không phải là mới, nhưng những thử nghiệm như vậy chỉ mới bắt đầu được chấp nhận và đánh giá cao ở Việt Nam gần đây. Ẩm thực Việt Nam hiện đại vừa đúng với cội nguồn của nó vừa mang tính đương đại mới mẻ.

Đôi khi nó liên quan đến việc đơn giản hóa một món ăn phức tạp để nhấn mạnh các thành phần cụ thể hoặc áp dụng các kỹ thuật mới cho các bữa ăn truyền thống và được yêu thích. Và nó cũng có thể có nghĩa là chiết xuất những nguyên liệu nổi tiếng, đặc trưng của ẩm thực truyền thống Việt Nam, và sử dụng những nguyên liệu này theo một cách hoàn toàn mới.


Quy tắc trang phục: Trang phục lịch sự. Không có dép, không có đơn.

logo empty_edited.png

established since 2005

RESTAURANT

thực đơn

Hãy làm việc cùng nhau

Tham gia nhóm Xu ngay bây giờ ...

Chúng tôi luôn tìm kiếm một sự bổ sung tuyệt vời cho nhóm và chúng tôi biết bạn có thể đạt được những điều tuyệt vời ở đây - chúng tôi sẽ không thuê bạn nếu chúng tôi không tin điều đó.

 

Chúng tôi mong được gặp bạn và sẽ hỗ trợ bạn trong suốt chặng đường.

email: info@xusaigon.com  |  điện thoại: 028 3824 846

bottom of page